Click for more products.
Mitte ühtegi toodet ei leitud

Kasutustingimused / Privaatsuspoliitika

Ostmine Velo&Moto epoest

Eureka OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Eureka OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Eureka OÜ’st. (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel. 

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;

3.1.6. Arvelduskonto number;

3.1.7. Maksekaardi detailid;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 1 aasta. 

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 1 aasta. 

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 1 aasta. 

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 1 aasta. 

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui üks aasta.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil epood@velomoto.ee.

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.velomoto.ee kaudu.

 

Tarneaeg ja transport

Peale arve tasumist saadetakse Teile e-postiga kinnituskiri tellimuse täitmisele võtmise kohta. Kinnituskirjas on märgitud aeg, millal Teie poolt tellitud tooted jõuavad Velo&Moto kauplusesse ning kuidas toimub kauba toimetamine Teie poolt nimetatud kohta.

Kui olete ühe tellimusega tellinud erineva tarneajaga tooteid, siis Tellimuse kättetoimetamise aeg arvestatakse kõige pikema tarneajaga toote järgi.

Kaupade tarneaeg - Olenevalt sellest, kas toode on meie Eesti laos olemas sõltub ka kauba jõudmine kliendini. Kui kaup on olemas, saadetakse see koheselt peale arve tasumist kliendile. Kuid kui kaupa Eestis laos olemas ei ole, sel juhul jõuab kaup kliendini hiljemalt 36 päeva jooksul.

Transporditeenuse liik „Koju“ - Kõik saadetised toimetatakse klientidele nende poolt soovitavasse asukohta. Kullerteenusega on võimalik tellida pakke üle kogu Eesti. „Koju“ teenuse hind on 14.4 €. (Soovitame jagrataste ja suuskade ostmisel)

Transporditeenuse liik „SmartPost“ - Koostöös SmartPostiga pakume Teile mugavat ja soodsat viisi tellitud pakkidele (maksimaalne pakendi mõõt 60cm x 60cm x 60cm) järele tulemiseks Teile lähimasse kauplusesse. Valige ostukorvis transpordi viisiks pakiautomaat ning Teile avaneb nimekiri erinevatest kauplustest, kust saate valida meelepärase koha kauba kättesaamiseks. Kui pakk on kohale jõudnud, saate SMS-i ning isikliku koodi. Kood tuleb sisestada pakiautomaadi arvutisse ning seejärel avaneb pakiautomaadi uks ning saate kauba kätte. „SmartPost“ teenuse hind on 3.6€ €. (Jalgrattaid ja suuski SmartPostiga ei saadeta)

Transporditeenuse liik „Ise järgi“ - Kaubad saate kätte Velo&Moto kauplusest. Kaupade saabumisest kauplusesse teavitatakse teid meilitsi. Kaubale järele tulles palume kaasa võtta isikuttõendav dokument või väljaprinditud tellimuse koopia. „Ise järgi“ teenus on tasuta. Velo&Moto kauplus asub Viljandis, Vaksali 8a. 

Raha tagasi garantii

Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on tarbijal VÕS mõistes võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada ja Te saate 100% raha tagasi (va. transpordikulu).
Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui tellitud toode on valmistatud arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.
Toote tagastamiseks palun saatke email: epood@velomoto.ee, kus on ära toodud järgmine info: tagastatav toode, tellimuse number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda.
Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Tellija arveldusarvele 14 päeva jooksul alates tagastamisavalduse tegemisest.
Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis. Kauba tagasisaatmise kulud on kliendi kanda.

Online järelmaks

Liisi järelmaks on ideaalne võimalus soetamaks ihaldatud jalgratast kohe nüüd ja praegu, sissemaksuga 0€. Selleks tuleb maksmise juures täita avaldus Liisi Järelmaksule koos liisingu võtja infoga, misjärel Liisi vastab, kas rahuldatakse järelmaksu taotlus või mitte.
Eestikeelne blankett siit, Venekeelne blankett siit.

Tellimine

Valige välja Teile sobivad tooted ja lisage need ostukorvi. Ostukorvis saate tellitavate kaupade kogust muuta ja tooteid eemaldada.
Valige meelepärane transpordiviis, täitke vajalikud andmed ning klikkige nupule ning valige, kas soovite maksta läbi Maksekeskuse ülekandega või soovite Liisi Järelmaksu.
Makstes kontrollige, kas soovitud tellimuses on kõik andmed korrektselt esitatud, valige sobiv makseviis ning kui olete tutvunud Velo&Moto ostukeskkonnas kehtivate tingimustega valige makseviis.
Peale arve tasumist Teie poolt valitud viisil loetakse ost sooritatuks ning Teie tellimus võetakse täitmisele.
NB! Kindlustamaks, et tellitud Jalgratta värvitoon vastaks ootustele, soovitame eelnevalt küsida jalgratta värvitoonide saadavust Velo&Moto klienditeenindusest epood@velomoto.ee.

Privaatsus ja andmekaitse

Kõik Velo&Moto.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
Eureka OÜ ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist Velo&Moto andmebaasist.
Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, ka Velo&Moto e-poel puudub neile juurdepääs.

Ei leidnud sobivat toodet?

Anna meile teada, ning leiame Teile parima lahenduse!

Eureka OÜ

Telefon 6466466

Äriregisteri nr. 10551356

KMKR nr. EE100578856

Vaksali 8A, 71012

Viljandi

a/a: SEB Pank EE801010220003981019

Menu

Seaded